/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
Avatar

หลักสูตร R600

"ความเสี่ยงของคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง"
06/09/2014 220 ดาวน์โหลด3.492 Mb
Avatar

หลักสูตร C700

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
17/05/2015 387 ดาวน์โหลด78.504 Kb
Avatar

สรุปภาพรวมหลักสูตรทั้งหมด ประจำปี 2558/4

สรุปภาพรวมหลักสูตรทั้งหมด ประจำปี 2558/4
01/09/2014 193 ดาวน์โหลด90.295 Kb
Avatar

เนื้อหาและใบสมัครหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เนื้อหาและใบสมัครหลักสูตรความเสี่ยงของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
28/11/2013 129 ดาวน์โหลด255.611 Kb
Avatar

หลักสูตร 400

"การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"
26/06/2013 155 ดาวน์โหลด3.502 Mb
Avatar

หลักสูตร 800

การบริหารงานธุรการแนวใหม่ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
26/06/2013 335 ดาวน์โหลด3.438 Mb
Avatar

หลักสูตร 600

"การบริหารงานพัสดุให้มีความโปร่งใส ไร้ข้อกล่าวหา"
26/06/2013 292 ดาวน์โหลด1.317 Mb
view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท22/02/2019
ผู้เข้าชม518,639
เปิดเพจ770,975

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view