/music/.mp3 http://www.dpromote.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 หลักสูตร

 ข่าวสาร

 ดาวน์โหลด

 รูปภาพผลงาน

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อ-สอบถาม

 คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรปัจจุบัน

รหัสวิชา 300 "ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวัง การบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ"

รหัสวิชา 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" (ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงิน การคลังภาครัฐ)

รหัสวิชา 600 (TOR) "การจัดทำ TOR และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ.พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ"

รหัสวิชา 700 "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ในส่วนราชการ"

รหัสวิชา 900 "การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง"

รหัสวิชา 600 "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

รหัสวิชา 400 "การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย สำหรับส่วนราชการ"

รหัสวิชา C 600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ ประจำปี"

รหัสวิชา 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์ วันที่ จำนวนครั้ง
Avatar

โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
24/06/2013 36 ดาวน์โหลด194.804 Kb
Avatar

โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ จ.อุบลราชธานี

โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ จ.อุบลราชธานี
24/06/2013 8 ดาวน์โหลด140.903 Kb
Avatar

โรงแรมวีเวิร์บ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงแรมวีเวิร์บ จ.ฉะเชิงเทรา
24/06/2013 11 ดาวน์โหลด220.454 Kb
Avatar

โรงแรมกานต์มณี พาเลช

โรงแรมกานต์มณี พาเลช
23/06/2010 57 ดาวน์โหลด48.460 Kb
Avatar

โรงแรมเทลเวลเล่อร์

โรงแรมเทลเวลเล่อร์
29/05/2010 23 ดาวน์โหลด128.492 Kb
Avatar

โรงแรมระยองซิตี้

แผนที่โรงแรมระยองซิตี้
13/03/2010 31 ดาวน์โหลด118.005 Kb
Avatar

โรงแรม Holiday garden hotel and resort

แผนที่โรงแรม Holiday garden hotel and resort
23/01/2010 28 ดาวน์โหลด204.763 Kb
Avatar

โรงแรม ลีลาวดี พัทยา

โรงแรม ลีลาวดี พัทยา
08/08/2009 28 ดาวน์โหลด73.818 Kb
Avatar

โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ

โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ
24/06/2013 5 ดาวน์โหลด242.501 Kb
Avatar

โรงแรม เสนาเพลส, กรุงเทพ

โรงแรม เสนาเพลส, กรุงเทพ
16/08/2013 296 ดาวน์โหลด272.737 Kb
Avatar

โรงแรม เฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครราชสีมา

โรงแรม เฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครราชสีมา
06/08/2013 8 ดาวน์โหลด245.233 Kb
view

บริการ

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ10/07/2009
อัพเดท12/03/2021
ผู้เข้าชม683,454
เปิดเพจ970,349

หน้าแรก

หลักสูตร

ข่าวสาร

รูปภาพผลงาน

เว็บบอร์ด

ติดต่อ-สอบถาม

view